Klima-Aldaketaren Aurkako Borrokatzeko Estrategia Partekatua

Inkesta honetan 7 galdera daude.